Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

PANACHE

Pilot line for Advanced Nonvolatile memory technologies for Automotive microControllers, High security applications and general Electronics

Doba trvání:
01/2014 – 12/2017
Koordinátor:
STMicroelectronics (Crolles 2 SAS) – Francie
Zkrácený název:
PANACHE
Název projektu:
Pilot line for Advanced Nonvolatile memory technologies for Automotive microControllers, High security applications and general Electronics
Číslo projektu:
621217-2
Výzva:
Web:

O projektu

Cílem projektu PANACHE je vytvořit pilotní linii pro návrh zabudovaných technologií pamětí Flash a výrobní platformu pro výrobu prototypů mikropočítačů v Evropě. Jak současná 40 nm tak již nadefinovaná 55 nm technologie budou vyvinuty a konsolidovány tak, aby bylo možné postavit pevnou výrobní platformu pro tyto prvky. Cílem je také vytvoření polovodičových obvodů v Evropě s vysokou přidanou hodnotou, díky čemuž by se vyspělé polovodičové technologie dostaly dříve do průmyslových oblastí, které jsou teprve v rané fázi vyspělosti.

V projektu PANACHE IMA počítá s pokračováním vývoje elektronické jednotky pro sběr dat (projekt IDEAS), kdy budou v novém návrhu použity nové druhy pamětí vyvinutých zahraničními partnery. Výsledkem vývoje bude prototyp datového úložiště pro ToF kameru. V projektu PANACHE IMA úzce spolupracuje s Ústavem teorie informace a automatizace AV ČR (UTIA).

Podobné grantové projekty

Spolehlivé vypínání pro průmyslové pohony.
Trusted lifetime in operation for a circular economy.
Akustická senzorová řešení integrovaná s digitálními technologiemi jako klíčové nástroje pro nové aplikace podporující společnost 5.0.
Umělá inteligence s využitím kvantově měřených informací pro distribuované systémy v reálném čase na okraji sítě.
Strategie a technologie pro jednotné a odolné kritické infrastruktury a životně důležité služby v Evropě zasažené pandemií.
Ochrana datových toků ve sdílených dopravních prostředcích.
Embedded storage elements on next MCU generation ready for AI on the edge.
Distribuované systémy umělé inteligence.