Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
LOKALIZAČNÍ SYSTÉMY

LBAsense: sledování a analýza pohybu osob

Chcete získat přesná data o návštěvnosti, analyzovat chování osob či ulevit přetíženým lokalitám? Anebo chcete vědět, co lidi nejvíce zajímá? Díky lokalizačnímu systému LBAsense pochopíte chování lidí ve sledovaném areálu. Systém vám umožní přizpůsobit se obvyklým vzorcům chování návštěvníků a zlepšit chod monitorované oblasti.

univerzalni-checkCreated with Sketch.

Detekce návštěvníků pomocí Wi-Fi signálu v mobilním telefonu

univerzalni-checkCreated with Sketch.

Data ohledně četnosti výskytu, doby setrvání a chování osoby ve sledovaném prostoru

univerzalni-checkCreated with Sketch.

Všechna data jsou zcela anonymní a v souladu s GDPR

univerzalni-checkCreated with Sketch.

Sledování konkrétní osoby je možné POUZE s jejím vědomým souhlasem

Řešení vhodné pro:

Hlavní přednosti systému

01

Přesně víte, kam a kudy lidé chodí

Potřebujete vědět, kudy lidé chodí, kde jsou nejvytíženější místa a upravit chod sledované lokality (např. obchodního domu, památkové zóny) tak, aby vše běželo co možná nejefektivněji? LBAsense umožňuje sledování pohybu lidí a jeho následnou regulaci. V monitorované oblasti umístíme chytré senzory, které budou sbírat anonymní data. Díky nim zjistíte, jak to u vás chodí.

02

Máte povědomí o tom, co lidi nejvíce zajímá

Jste organizátory festivalu a potřebujete zjistit, kde lidé tráví nejvíce času? Naše senzory vám ukážou, co lidi nejvíce zajímá. LBAsense vám umožní lépe se přizpůsobit jejich potřebám a také vyřešit logistické problémy spojené s náporem návštěvníků na jednom místě.

03

Vyhodnocení výsledků reklamních kampaní

Rozjíždíte reklamní kampaň a rádi byste zjistili, jestli vaše finance nešly vniveč? Umístěte ve sledované oblasti naše senzory a jednoduše změřte stav před a po. Zjistíte tak, jestli jste skutečně přilákali více lidí a jak kampaň ovlivnila jejich chování.

04

Zcela anonymní sběr dat v souladu s GDPR

LBAsense sbírá data zcela anonymně prostřednictvím Wi-Fi signálu z telefonu návštěvníka. Nemusíte se proto bát, že byste porušovali GDPR. K deanonymizaci dat je potřeba písemný souhlas, což má smysl např. v nemocnicích v rámci sledování osob vystavených infekčním pacientům.

05

Vyzkoušený systém, levnější než konkurenční produkty

Systém již využili nejrůznější klienti z České republiky i celého světa. Projekt LBAsense našeho partnera DRFC byste tak našli např. ve slavné barcelonské katedrále Sagrada Familia, kde sbíral data o návštěvnosti, národnosti a pohybu osob. Naše řešení také vyjde podstatně levněji než konkurenční produkty.

06

Vysoce přesná data, absence nedostatků

LBAsense se obecně vyznačuje mimořádně vysokou přesností výstupů, spolehlivostí a absencí nedostatků. Naše senzory jsme vyvinuli ve spolupráci s ČVUT a najít je můžete i ve velkých firmách.

Jak může LBAsense fungovat v praxi?

Dejme tomu, že potřebujete analyzovat pohyb a chování lidí v určité lokalitě, a to ať už během nějaké události, či v běžném provozu. Nejprve proto určíme nejvhodnější místa ke sběru dat. Tam pak namontujeme senzory, případně nasadíme brigádníky se senzory v baťůžcích. Systém pak bude sbírat data, která vy dostanete k dispozici ve formě přehledných výstupů a grafů.

Nejčastější způsoby použití

památkové zóny

festivaly

 

 • obchodní centra
 • veřejné budovy
 • sportovní areály
Detekce problematických míst a časů
 • Smart Cities
 • veřejné budovy
 • dopravní síť
 • festivaly
 • akce
 • Smart Cities
 • nemocnice
 • památkové zóny
 • parky
 • sportovní stadiony

Jak probíhá instalace LBAsense a následné vyhodnocení dat?

01

Zjistíme, co potřebujete, co očekáváte a spolu definujeme účel sledování lidí v dané lokalitě nebo problém, který se tím snažíte vyřešit.

02

Zvolíme nejvhodnější technologii (obvykle Wi-Fi) a určíme místa, na kterých budou naše senzory sbírat data.

03

Domluvíme se na dnu či období, ve kterém potřebujete sbírat data.

04

Do oblasti rozmístíme naše senzory nebo se domluvíme na nasazení brigádníků se senzory v baťůžcích.

05

Systém bude sbírat data ve sledovacím období.

06

Po skončení sledovaného období vám zašleme výstup z dat prostřednictvím jasných a srozumitelných formátů (PDF, report, webové rozhraní, API) a pomůžeme vám s jeho analýzou.

Co vás zajímá

Připojení k internetu prostřednictvím místní sítě (LAN), případně pomocí mobilních dat.

Oba modely jsou v principu možné. Pro marketingové účely lze poskytovat jako časově omezenou službu, například pro zmapování toků osob a jejich chování. Naopak pro bezpečnostní účely jsou systémy budovány jako v principu stabilní – typicky ve městech, kde lze včasným varováním předejít krizovým stavům v hromadění osob při výpadcích veřejné dopravy atp.

Jak a kde budou senzory umístěny?

Umístění senzorů je závislé na projektovém záměru a přizpůsobené možnostem dané lokace. Zpravidla jsou umisťovány pro pokrytí prostoru do výšky nad koridory toků osob.

Specifikace a analýza dat je součástí zadání našich projektů – takže ano, rádi pomůžeme.

V principu eviduje pohyb a chování zařízení, která jsou viditelná na volitelných bezdrátových kanálech – např. WiFi, Bluetooth. Data jsou vyhodnocována přímo v zařízení a dále anonymizována.

Zachování pravidel GDPR je zásadním limitem naší práce. Základem řešení LBAsense je sběr výsledků analýzy dat na jednotlivých zařízeních, bez analýzy osobních dat – vyhodnocuje se pouze model chování pomocí anonymizovaných dat. Osobní údaje tudíž nejsou sbírána ani zpracovávána; výstupem je pouze globální statistický model chování. Data o konkrétních zařízeních nejsou nijak evidována a nelze je tedy získat.

LBAsense najde využití na mnoha místech

Památková zóna

LBAsense najde využití na mnoha místech

Obchodní domy

Poradíme Vám s Vaším projektem

Nebo se spojte přímo se specialistou pro tuto oblast.