Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

EnSO

Energy for Smart Objects

Doba trvání:
09/2017 – 12/2019
Koordinátor:
STMicroelectronics – France
Zkrácený název:
EnSO
Název projektu:
Energy for Smart Objects
Číslo projektu:
692482
Výzva:
Web:
https://cordis.europa.eu/project/id/692482

O projektu

Cílem projektu EnSO je rozvíjet a upevňovat jedinečný evropský ekosystém v oblasti autonomních energetických napájecích mikro-zdrojů (AMES), které podporují elektronický evropský průmysl při vývoji inovativních produktů, zejména na trzích Internetu věcí (IoT).

Projekt EnSO uvede na trh novátorská energetická řešení, která vyústí v definitivní diferenciaci elektronických inteligentních systémů. Technologie generátorových stavebních bloků budou přizpůsobitelné. Projekt EnSO připraví technologie výroby s vysokou produktivitou navržených komponent.

Cíle projektu EnSO jsou:

  1. prokázání konkurenceschopnosti EnSO energetických řešení klíčových aplikací cílených na inteligentní společnost (Smart Society), inteligentní zdraví (Smart Health) a inteligentní energii (Smart Energy)
  2. šíření EnSO energetických řešení s cílem podpory jejich zavádění na rozvíjejících se trzích
  3. vývoj vysoce spolehlivé montážní technologie tvarovatelných mikro-baterií, energetických harvestorů a stavebních bloků pro řízení spotřeby energie
  4. vývoj a demonstrace skupiny výrobků s vysokou hustotou, velmi malými rozměry a nízkým profilem, tvarovatelností, dlouhou životností a dobíjecími mikro-bateriemi
  5. rozvoj přizpůsobitelných technologií umožňujících inteligentní dobíjení a získávání energie pro autonomní mikro-energetické zdroje energie (AMES)
  6. prokázání schopnosti pilotní realizace projektu EnSO, prověření a posouzení výroby AMES pro konkurenceschopnou výrobu ve velkém objemu

Podobné grantové projekty

Spolehlivé vypínání pro průmyslové pohony.
Trusted lifetime in operation for a circular economy.
Akustická senzorová řešení integrovaná s digitálními technologiemi jako klíčové nástroje pro nové aplikace podporující společnost 5.0.
Umělá inteligence s využitím kvantově měřených informací pro distribuované systémy v reálném čase na okraji sítě.
Strategie a technologie pro jednotné a odolné kritické infrastruktury a životně důležité služby v Evropě zasažené pandemií.
Ochrana datových toků ve sdílených dopravních prostředcích.
Embedded storage elements on next MCU generation ready for AI on the edge.
Distribuované systémy umělé inteligence.