Search
Close this search box.

EIF 2

Středisko dalšího vzdělávání ke vstřícné zdravotní péči o příslušníky třetích zemí 2

Doba trvání:
07/2010 – 06/2011
Koordinátor:
MEDTEL o.p.s.
Zkrácený název:
EIF 2
Název projektu:
Středisko dalšího vzdělávání ke vstřícné zdravotní péči o příslušníky třetích zemí 2
Číslo projektu:
EIF 2009 – 8
Výzva:
Web:

O projektu

Projekt, financovaný podporou z Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí, probíhal roce 2010.

Cílem bylo vybudovat základní sítě spolupráce (národní i v rámci EU) na podporu kvalitní zdravotní péče o imigranty a s využitím těchto sítí vytvářet pevné zázemí poznatků a spolupráce pro různé skupiny zdravotníků, poskytujících služby příslušníkům třetích zemí v celé České republice. S využitím těchto sítí se vytvářela spolupráce s partnerskými organizacemi z Německa a Velké Británie. Tyto země navštívila skupina odborníků z ČR a seznámila se tam s modelovými příklady zdravotní péče o migranty a navázala kontakty s organizacemi, které jsou do péče o migranty zapojené. Tím byly položeny základy mezinárodních sítí spolupráce a bylo získáno potřebné know-how.

Zkušenosti a poznatky ze zahraničních cest a navázané kontakty byly prezentovány na jednáních s existujícími sítěmi – organizacemi zdravotníků a na jejich informačních a vzdělávacích akcích a na portálu IVP.

Podobné grantové projekty

R-PODID

Spolehlivé vypínání pro průmyslové pohony.

ARCHIMEDES

Trusted lifetime in operation for a circular economy.

Listen2Future

Akustická senzorová řešení integrovaná s digitálními technologiemi jako klíčové nástroje pro nové aplikace podporující společnost 5.0.

A-IQ Ready

Umělá inteligence s využitím kvantově měřených informací pro distribuované systémy v reálném čase na okraji sítě.

SUNRISE

Strategie a technologie pro jednotné a odolné kritické infrastruktury a životně důležité služby v Evropě zasažené pandemií.

ProDaTran

Ochrana datových toků ve sdílených dopravních prostředcích.

StorAIge

Embedded storage elements on next MCU generation ready for AI on the edge.

DAIS

Distribuované systémy umělé inteligence.