Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ASMO

Automatizovaná správa a monitoring ochranného vybavení pro výrobní a rizikové prostory

Doba trvání:
07/2017 – 06/2020
Koordinátor:
IMA s.r.o. – CZ
Zkrácený název:
ASMO
Název projektu:
Automatizovaná správa a monitoring ochranného vybavení pro výrobní a rizikové prostory
Číslo projektu:
FV20354
Výzva:
Web:

O projektu

Cílem řešení projektu je výzkum, vývoj, a funkční ověření komplexního Automatizovaného Systému pro Monitorování používání Ochranných pracovních pomůcek zaměstnanci ve výrobních a zpracovatelských podnicích (dále ASMO).

Systém bude určen pro automatizovanou kontrolu užití, životnosti a revize osobních ochranných pomůcek jako jsou přilby, bezpečnostní montážní pásy, ochranné masky atd. a dále bude registrovat přístroje a vybavení např. hasební prostředky nebo detektory plynů, radiace a nebezpečných látek. Použití systému zvýší bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců, zvýší efektivitu pracovních výkonů, sníží počet pracovních úrazů a zjednoduší evidenci, revize, manipulaci a hospodaření s ochrannými prostředky.
Systém bude využívat nejen nová čtecí zařízení, ale i širokou škálu v podnicích již instalovaných čtecích zařízení a vstupních zábran (dveří, turniketů, branek, detekčních rámů a pod.), které zajistí efektivní podporu provozu systému.

Systém bude pracovat na bázi bezkontaktních identifikátorů RFID umístěných na ochranných pomůckách, které budou automaticky detekovány na vstupních místech do sledovaných provozů čtecími zařízeními napojenými do systému ASMO.

Podobné grantové projekty

Spolehlivé vypínání pro průmyslové pohony.
Trusted lifetime in operation for a circular economy.
Akustická senzorová řešení integrovaná s digitálními technologiemi jako klíčové nástroje pro nové aplikace podporující společnost 5.0.
Umělá inteligence s využitím kvantově měřených informací pro distribuované systémy v reálném čase na okraji sítě.
Strategie a technologie pro jednotné a odolné kritické infrastruktury a životně důležité služby v Evropě zasažené pandemií.
Ochrana datových toků ve sdílených dopravních prostředcích.
Embedded storage elements on next MCU generation ready for AI on the edge.
Distribuované systémy umělé inteligence.