Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

INsider

Proactive Site Wide Identity Tracking

Doba trvání:
09/2008 – 08/2009
Koordinátor:
Correlation Systems Ltd. – Izrael
Zkrácený název:
INsider
Název projektu:
Proactive Site Wide Identity Tracking
Číslo projektu:
E!4231
Výzva:
Web:

O projektu

IMA získala z programu EUROSTRARS podporu Ministerstva školství a tělovýchovy a EUREKA pro výzkumný a vývojový projekt č. E!4231 s názvem INsider –  „Proactive Site Wide Identity Tracking“.

Projekt INsider řeší potřebu vnitřních perimetrů, monitorování a zvýšení bezpečnosti obecně. Je určen pro prostory s oblastmi s řízeným přístupem, ve kterých může dojít ke zneužití přístupových práv a neautorizovaným aktivitám. Příkladem mohou být letiště, nebo budovy se zvýšenou bezpečností. Navrhovaný projekt předkládá levné řešení tohoto problému.

INsider v sobě kombinuje čtyři špičkové technologie: kamerovou detekci objektů, biometrickou identifikaci na základě video snímků, vytěžování a analýzu geospatiálních dat a moderní řízení a sledování přístupů.
Každou z uvedených oblastí expertně zajišťuje některý ze zúčastněných MSP.

Podobné grantové projekty

Spolehlivé vypínání pro průmyslové pohony.
Trusted lifetime in operation for a circular economy.
Akustická senzorová řešení integrovaná s digitálními technologiemi jako klíčové nástroje pro nové aplikace podporující společnost 5.0.
Umělá inteligence s využitím kvantově měřených informací pro distribuované systémy v reálném čase na okraji sítě.
Strategie a technologie pro jednotné a odolné kritické infrastruktury a životně důležité služby v Evropě zasažené pandemií.
Ochrana datových toků ve sdílených dopravních prostředcích.
Embedded storage elements on next MCU generation ready for AI on the edge.
Distribuované systémy umělé inteligence.