Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
ZMĚNA VE VEDENÍ SPOLEČNOSTI IMA ANEB ČAS SE ZASTAVIT NEDÁ

ZMĚNA VE VEDENÍ SPOLEČNOSTI IMA ANEB ČAS SE ZASTAVIT NEDÁ

K 1. 7. 2022 převzal funkci jednatele a výkonného ředitele společnosti IMA pan Ing. Karel Kalivoda, který dosud zastával funkci produktového manažera a ve společnosti IMA působí již od roku 2010.

Nahradil mne tak po více než třiceti letech v této funkci. Tato plánovaná změna mi umožní soustředit se v rámci IMA plně na oblast výzkumu a vývoje, jako i na sledování a implementaci technologických novinek.
Karlovi pak přeji radost a uspokojení z práce ve prospěch společnosti IMA a všech jejích zaměstnanců.
Působnost ostatních dvou jednatelů IMA (pana Ing. Tomáše Jindry a pana Ing. Jiřího Bárty) zůstává beze změny, právě tak jako působnost i všech ostatních vedoucích jednotlivých středisek IMA.

S úctou

Tomáš Trpišovský

Novinky v IMA

IMA úspěšně dokončila rozšíření identifikačního systému o mobilní identifikaci, tentokrát na významné České zemědělské univerzitě, kde je v provozu přes 1 400  čteček pro 22 tisíc studentů a zaměstnanců.

IMA tak pokračuje v dodávkách inovativních systémů do školství.

Revoluční přístup k bezpečnosti ve školách

Společnost IMA s hrdostí oznamuje oficiální spuštění svého nového produktu, Vrátnícheck. Tento spolehlivý přístupový systém je nejen inovativní, moderní a jednoduchý, ale hlavně přináší revoluční způsob zajištění bezpečnosti ve školách.

V tomto týdnu IMA organizuje schůzi k projektu DAIS. Z různých koutů Evropy se do Prahy sjelo více než 40 návštěvníků. Projekt DAIS se chýlí ke konci, a tak zde v Praze probíhají prezentace výsledků jednotlivých partnerů a příprava na závěrečnou obhajobu.

Ve spolupráci se společností GPE jsme spustili pilotní projekt pro Květomat v Ostravě.