IMA prezentovala na Lean Summit 2022

V Brně proběhl Lean Summit Czechoslovakia 2022. IMA zde představila, v rámci workshopu „Gemba walking“, lokalizační systém v reálném čase (RTLS) IMAtrack založený na technologii Quuppa. Systém IMAtrack, jako spolehlivý zdroj polohových dat, umožňuje řízení a optimalizaci procesů LEAN (Lean Visual Management) na vyšší úrovni. Sledování aktiv v reálném čase v interiéru předvedl v rámci workshopu…

LEGIC connect22

LEGIC pořádal v Zurrichu každoroční konferenci Connect 22 pro své partnery. IMA, jako dlouholetý partner LEGIC, měla na této tradiční akci své zastoupení. Na stánku IMA byla prezentována možnost propojení přístupového systému s naší univerzální čtečkou RSW.05 a systému Bluetooth lokalizace, která využívá úhel dopadu signálu a pracuje s přesností až 10 cm. Na příkladu…

Projekt NewControl hodnotí třetí rok své činnosti

V Bruselu probíhá zasedání shrnující projektové výsledky za uplynulé tři roky projektu NewControl. IMA podporuje činnosti směřující k dokončení a úspěšné integraci vyvinutých technologií. Projekt NewControl je podporován ESCEL JU ve spolupráci s rámcovým programem Evropské unie Horizon2020. Více než 40 partnerů vytváří komponenty a technologické balíčky pro autonomní mobilitu příští generace a IMA se…

IMA prezentovala na Electrojobs 2022

Úzká spolupráce s technickými školami je pro společnosti podnikající v oblasti aplikovaného výzkumu a vývoje kritická. Také proto jsme se účastnili konference Electrojobs 2022 zaměřené na prohloubení spolupráce mezi soukromým sektorem a českými technickými školami. Letošní třetí ročník celorepublikového setkání škol a firem se uskutečnilo na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně. Výsledkem…

IMA úspěšně prošla auditem ISO9001

S potěšením oznamujeme, že společnost IMA dokončila audit řízení kvality ISO 9001 s velmi dobrým výsledkem. Audit provedla společnost DQS ve dnech 13. a 14. července 2022. Rádi bychom také poděkovali všem kolegům, kteří spolupracovali na hladkém průběhu auditu na všech pracovištích společnosti IMA. 19. 7. 2022

IMA na QUUPPA Event v Helsinkách

Zástupci IMA, jako oficiální Partner společnosti Quuppa pro Českou republiku, využili po dlouhé covidové pauze zajímavé příležitosti a zúčastnili se Quuppa Partner Event 2022, který byl určen pozvaným partnerům. Quuppa Partner Event je setkání partnerů společnosti Quuppa v oblastech obchod, technologie, vývoj nových řešení HW i SW. Úvodní den proběhly workshopy nových technologických řešení lokalizačního…

Letos slaví IMA 30 let

30 let IMA Toto význačné jubileum je pro naší společnost a všechny její zaměstnance příležitostí nejen k ohlédnutí zpět, ale i pohledem do budoucnosti. IMA se stala stabilním partnerem a poděkování patří jak zaměstnancům, kteří přispěli k úspěšné historii společnosti, tak i všem obchodním partnerům. U příležitosti 30 let od založení naší firmy se uskutečnilo…

IMA jezdí Do práce na kole

Tým IMÁCI se opět připojil k celorepublikové výzvě Do práce na kole. I letos jsme jezdili především s radostí z pohybu. Radost udělal určitě i vizuál na účastnickém triku, který vytvořila mezinárodně uznávaná výtvarnice Eliška Podzimková. 100% našich cest bylo bezpečných, zvládli jsme je bez úrazu i bez kolizí, ať už s auty nebo chodci.…

IMA na konferenci INovační vize Prahy 2030

IMA společně s partnerskou společností DFRC sídlící v Jižní Korei dne 24.5. na konferenci INovační víze Prahy 2030 prezentovala několik inovativních produktů a řešení v oblasti Smart Cities – od přístupového systému IMAporter s pohodlnou správou přes cloud, přes chytré platební kiosky využívané Magistrátem hl. m. Praha, po pokročilé senzory partnera DFRC detekující počty osob,…

Mezinárodní výzkumný projekt SACON byl úspěšně dokončen

Společnost IMA uspořádala spolu s partnerem ČVUT v Praze ve svých prostorech dne 26.4.2022 závěrečné oponentní řízení projektu SACON. Oponenti projektu i oponentní rada pozitivně zhodnotili inovativní platformu pro chytré budovy kombinující přístupový systém IMA s daty ze senzorové sítě nizozemského partnera EVALAN a vyzdvihli také patentované řešení chytrých zámků se sběrem energie partnera ČVUT. IMA tímto děkuje…

Projekt AFarCloud byl úspěšně dokončen

Hlavním zaměřením IMA v projektu AFarCloud byl vývoj komponent pro sledování životního prostředí a zdraví hospodářských zvířat na farmě. V posledním roce bylo úkolem IMA ověřit funkčnosti hw a sw komponent, které vyvinula v průběhu projektu. Byly to zejména komunikační brány, akční členy a cloudové aplikace a služby. Jejich ověřování probíhalo v rámci českého demonstrátoru,…

IMA úspěšně obhájila úspěšně projekt SECREDAS

V návaznosti na výsledek závěrečného hodnocení projektu SECREDAS obdržený od Evropské komise, IMA společně s VUT v Brně uspořádala ve svých prostorech dne 12. 4. 2022 závěrečné oponentní řízení projektu SECREDAS za účasti zástupce MŠMT ČR. Oponenti projektu i oponentní rada vyzdvihli především komplexnost projektu v doménách bezpečnosti provozu, bezpečnosti a soukromí uživatelských dat v systémech…

IMA je hrdým partnerem konference DDECS 2022

IMA je hrdým partnerem jubilejního 25. ročníku konference DDECS 2022. Mezinárodní sympozium o návrhu a diagnostice elektronických obvodů a systémů (DDECS) je fórem pro výměnu názorů, diskusi o výsledcích výzkumu a prezentaci praktických aplikací v oblasti návrhu, testování a diagnostiky mikroelektronických digitálních, analogových a smíšených obvodů a systémů. Více o konferenci naleznete na jejích oficiálních…

Grafika roku 2021

Výstava prací projektu Grafika roku 2021 se koná od 1. 4. do 29. 4. 2022 v Křížové chodbě Karolina. Na vernisáži výstavy předal ředitel společnosti IMA Hlavní studentskou cenu pro malý formát Veronice Jírovské za grafický list Temný les. V letošním ročníku vybírala porota vítěze 16 kategorií z 525 grafických děl a autorských knih. 1.…

Pilotní test komunikační brány pro projekt Next Perception

Společnost IMA úspěšně absolvovala první období projektu Next Perception, které začalo v květnu 2020. V rámci první fáze projektu Next Perception vyvinul tým odborníků IMA komunikační bránu určenou pro sběr dat z různých komerčních BLE sportovních senzorů, které poskytli partneři projektu. Funkčnost komunikační brány byla ověřena v pilotním testu v posilovně. V dalším období se výzkumný tým zaměří na…

2. setkání projektu DAIS

Projekt DAIS je v plném proudu a zástupci celého konsorcia se opět sešli v Portugalsku. Šlo již o druhé osobní setkání, a proto byla diskuze mnohem konkrétnější. Všichni partneři ukázali detailní architekturu a plánovanou podobu každého demonstrátoru. České konsorcium pracuje na pokročilé mechatronické součástce. Na setkání dorazili zástupci IMA, technické univerzity Liberec a technické univerzity…

Novinky o projektu StorAIge

Na projektu, který byl zahájen v polovině roku 2021, spolupracuje 40 partnerů konsorcia. V únoru 2022 se uskutečnila pravidelná schůzka k projektu, které se zúčastnilo více jak 80 vědců z 52 míst Evropy. Na začátku roku 2022 byl také publikován první vědecký článek vázaný na cíle projektu o polovodičových vlastnostech polymorfní formy oxidu hafnia. Nejen…

Jaká je důvěra uživatelů v automatizovaná vozidla?

Projekt NewControl probíhá již třetí rok a projektový tým intenzivně pracuje na získání dalších výsledků! Jedním z úkolů je i posouzení důvěry uživatelů v automatizovaná vozidla. Pomocí dotazníku pro širokou veřejnost se tým pokusí shromáždit názory, co největšího počtu respondentů. Budeme rádi, pokud dotazník také vyplníte. Dotazníky jsou k dispozici na webových stránkách NewControl nebo…

EK pozitivně zhodnotila závěry projektu SECREDAS

Konsorcium projektu Secredas obdrželo od Evropské Komise výsledek závěrečného hodnocení projektu. Výsledek nemohl být pozitivnější: pro EK byla technická část projektu úspěšně dokončena a nejsou zapotřebí žádná další opatření. Hodnocení vyzdvihuje úspěchy projektu. IMA spolupracovala především na vývoji společných demonstrátorů, které integrovaly výsledky projektu v oblasti Pokročilého přístupu k vozidlu. Další podrobnosti o projektu naleznete…

IMA je řádným členem ElA ČR

IMA je dlouholetým aktivním členem asociace ElA, sdružující právnické i fyzické osoby elektronického a elektrotechnického průmyslu a subjekty, které mají s elektrotechnickým průmyslem společné zájmy. Elektrotechnická asociace ČR stála u zavedení Průmyslu 4.0 v České republice. ElA je registrovaná na Českomoravské komoditní burze Kladno (ČMKBK), proto může svým členům nabídnout možnost nákupu elektřiny a zemního…

PF 2022

Vážení obchodní přátelé, děkujeme za spolupráci v letošním roce. Přejeme Vám hezké Vánoce a do nového roku hodně zdraví, štěstí a pracovních úspěchů.   Těšíme se na setkání s Vámi i v roce 2022 22. 12. 2021

InfoDay 2021 – ohlédnutí

Děkujeme všem 120 hostům, přednášejícím i vystavovatelům, se kterými jsme se mohli setkat v rámci InfoDay 2021. Nejen pro ty z Vás, kterým to letos nevyšlo, nabízíme krátké video. Jednotlivé přednášky, stejně jako krátký sestřih z celé akce jsou k vidění na youtube kanálu IMA a odkazy na ně naleznete na stránkách infoday.cz. Zároveň bychom zájemcům rádi nabídli…

První setkání partnerů projektu DAIS

V portugalském Lisabonu proběhlo ve druhém listopadovém týdnu první osobní setkání partnerů projektu DAIS po 6 měsících společné práce. Hned v úterý reprezentoval společnost IMA u řečnického pultu Karel Setnička, který spolu s kolegy z Liberecké a Brněnské univerzity prezentoval dosavadní výsledky a budoucí plány týkající se vyvíjeného demonstrátoru. Proběhla živá diskuze, posluchači měli mnoho…