3. schůze konsorcia DAIS

Řešitelé projektu DAIS se setkali v Tureckém Izmiru a již potřetí diskutovali o společném postupu. Hlavním tématem bylo hodnocení, které DAIS obdržel po 1 roce trvání od komise v Bruselu. Dále se diskutoval další postup a rozšíření vzájemné spolupráce, která doposud probíhala hlavně v rámci jednotlivých zemí. Na setkání z Česka dorazili zástupci IMA, Technické…