IMA na setkání elektrotechniků

Jednatelé společnosti IMA s.r.o. Ing.Tomáš Trpišovský, CSc. a Ing. Tomáš Jindra se zúčastnili “SETKÁNÍ ELEKTROTECHNIKŮ ZAMĚŘENÉ NA VĚDU, VÝZKUM A INOVACE”, které se konalo 17. 06. 2021 v areálu CEITEC VUT BRNO. IMA je dlouhodobým členem asociace. V rámci prohlídky CEITEC byla prodiskutována pokračující spolupráce tohoto akademického pracoviště se společností IMA a její možné rozšíření…