Zahájení projektu AI4Practice

Kick-off meeting projektu TAČR AI4Practice s mezinárodní účastí, který vede IMA, proběhl, vzhledem k platným omezením, pouze virtuálně. Pracovní schůzky se zúčastnili zástupci všech zapojených organizací, včetně zástupců společnosti Witte, v jejímž závodě Nejdek bude testován demonstrátor projektu. Více o projektu zde 2. 2. 2021