IMA se podílí na analýze intenzity pěší dopravy v Praze

Společně s korejským partnerem DFRC, IMA pomáhá pražské městské firmě Operátor ICT měřit a analyzovat intenzitu pěší dopravy v rámci projektu chytrého města. Pilotní projekt byl na začátku listopadu zprovozněn na okraji areálu Výstaviště Praha. Použitý způsob monitoringu díky šifrování a agregaci získaných dat zároveň ctí vysokou úroveň soukromí. IMA děkuje zástupcům Operátoru ICT za…