General Assembly Seminář v rámci projektu AFarCloud

V rámci projektu AfarCloud se konal 3. – 5. června on-line General Assembly Seminář, jehož cílem byla koordinace a revize příprav na první roční Review projektu AFarCloud, která se bude konat na farmě ve Finsku (konec září-začátek října 2019). Na farmě bude předveden a oponenty posuzován funkční holistický demonstrátor, do kterého budou integrovány všechny lokální…