Projekt BEKI ohodnocen „na výbornou“

Výzkumný projekt řešený v rámci programu „Bezpečnostní výzkum pro potřeby státu v letech v letech 2015 až 2022“ s názvem „Bezpečné řízení přístupu pro kritické infrastruktury“ a identifikačním kódem VI20162018003 byl na základě hodnocení Rady programu pro závěrečné hodnocení projektu, která se konala dne 16. května 2019 uzavřen poskytovatelem – Ministerstvem vnitra s výrokem „Vynikající výsledky“. Oficiální dopis je ke…

General Assembly Seminář v rámci projektu AFarCloud

V rámci projektu AfarCloud se konal 3. – 5. června on-line General Assembly Seminář, jehož cílem byla koordinace a revize příprav na první roční Review projektu AFarCloud, která se bude konat na farmě ve Finsku (konec září-začátek října 2019). Na farmě bude předveden a oponenty posuzován funkční holistický demonstrátor, do kterého budou integrovány všechny lokální…