IMA úspěšně obhájila evropský projekt THINGS2DO

V Praze se 12. 12. 2018 konalo závěrečné oponentní řízení MŠMT projektu THINGS2DO, na kterém IMA obhájila dosažené výsledky při řešení tohoto projektu a získala ohodnocení “vynikající výsledky mezinárodního významu“. IMA prezentovala své výsledky aplikací Extension BLE, což je záznamové zařízení s malým výkonem, sloužící jako radiofrekvenční most, který rozšiřuje dosah Bluetooth zařízení. Příkladem využití v praxi byl systém…