Obhájení systémů IMAporter v projektu MATTHEW

Projekt MATTHEW obdržel hodnocení EXCELLENT 23. listopad 2016 Závěrečné mezinárodní hodnocení projektu MATTHEW, jehož významným spoluřešitelem byla i společnost IMA, proběhlo 23.11.2016 v Bruselu. Po obecném úvodu do problematiky projektu a předvedení technických výsledků, byla naplánována i sekce pro veřejnost. Technická zpráva hodnotitelů označila projekt i jeho výsledky jako „EXCELLENT“. Vynikající výsledek projektu MATTHEW umožní další spolupráci…